Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности локалне самоуправе

Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција:

http://www.eps-snabdevanje.rs/regulativa/Pages/Tarifni-sistem.aspx

http://www.novisadgas.rs/korisnici/tarifni-sistem/