Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
29-05-2015
Rok: 06.07.2015.
Institucija: Evropska Komisija/Program za civilno društvo i medije 2014-2015
Opšti cilj Poziva je stimulisanje povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo ipluralističke medije, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i medija za efektivnije iodgovornije delovanje, unapređenje njihovih kapaciteta za dijalog sa Vladom i uticaj na...
29-05-2015
Rok: 31. 7. 2015. gоdinе.
Institucija: Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа pоlјоprivrеdu, vоdоprivrеdu i šumаrstvо
1. Cilј i prеdmеt kоnkursа Cilј kоnkursа je pоbоlјšаnjе kvаlitеtа mlеkа, pоvеćаnjе stоčnоg fоndа, upоslеnоst člаnоvа dоmаćinstаvа kоја sе bаvе stоčаrskоm prоizvоdnjоm, prоširеnjе аsоrtimаnа nоvim prоizvоdimа, brеndirаnjе prоizvоdа i pоvеćаnjе živоtnоg stаndаrdа nа sеlu.   &...
29-05-2015
Rok: 5.6.2015. godine
Institucija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu. Program treba...
29-05-2015
Rok: 01.07.2015.
Institucija: EU Centralna evropska inicijativa
Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU. Prioritetne oblasti: • Evropske integracije , unapređenje kapaciteta...
29-05-2015
Rok: 31.12.2015. godine
Institucija: Ambasada SR Nemačke u Beogradu
Ambasada finansira samo svrsishodne projekte, koji imaju samoodrživost od najmanje 2 godine. Primeri sprovedenih projekata: Sprave za dečje igralište, Renoviranje škole (prozori, vrata, pod, krov, mokri cvor i sl.), Tehnicka pomoc udruženjima, Izgradnja staklenika udruženju poljoprivr...
29-05-2015
Rok: : N/A. Potrebno je dostaviti Pismo o nameri, koje sadrži osnovne informacije o svrsi i ciljevima organizacije, projektu za koje se traži finansiranje, iznos, prihodi organizacije za poslednju fiskalnu godinu, osnovni biografski podaci o liderima organizacije.
Institucija: Fond za otvoreno društvo
Inicijativa za mentalno zdravlje je deo Programa za javno zdravlje Fonda za otvoreno društvo i obezbeđuje nepovratna sredstva za projekte koji stimulišu nacionalnu reformu u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i politika zapošljavanja. Inicijativa takođe pru...
29-05-2015
Rok: 15. oktobar 2015.
Institucija: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP
U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”. Cilј ...
29-05-2015
Rok: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 6. do 8. jula 2015. godine
Institucija: EU Strategija Dunavskog regiona
START fond je pilot-inicijativa koja je pokrenuta kako bi odgovorila na potrebu za nedostajućim finansijskim sredstvima za pokretanje ili implementaciju trans-nacionalnih projekata od javnog interesa, relevantnih za Dunavski region, odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Pr...
29-05-2015
Rok: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 24. do 26. juna 2015. godine
Institucija: EU Strategija Dunavskog regiona
TAF-DRP je pilot-inicijativa bespovratne pomoći EU za razvoj trans-nacionalnih projektnih ideja koji se direktno odnose na Dunavsku strategiju (EUSDR), odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Prioritetnoj tematskoj oblasti definisanim u Akcionom planu EU Strategije Dunavskog...
25-05-2015
Rok: Datum otvaranja konkursa: 24.06.2015; Rok za prijavu: 15.10.2015.
Institucija: Evropska komisija / Istraživanje i inovacije
Iznosi sredstava €: 18.500.000 Aplikanti: Tela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i regionalne samouprave, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća, udruženja, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, preduzetnički inkubatori, kl...