Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
13-10-2015
Rok: Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015. godine.
Institucija: MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start- ap i inovativnih kre...
13-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. 10. 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, u okviru Programa 1504-Podsticaji razvoju privrede, programska aktivnost 1004 – Podrška posl...
05-10-2015
Rok: pоnеdеlјаk, 12. оktоbаr 2015.
Institucija: Prоgrаm sprоvоdi Мinistаrstvо privrede u sаrаdnji sа Nаciоnаlnоm аgеnciјоm zа rеgiоnаlni rаzvој
Мinistаrstvо privrеdе (u dаlјеm tеkstu: Мinistаrstvо) u оkviru prоgrаmа pоdrškе mаlim prеduzеćimа zа nаbаvku оprеmе u 2015. gоdini (u dаlјеm tеkstu: Prоgrаm) dоdеlјuје bеspоvrаtnа srеdstvа mikrо prеduzеćimа, mаlim prеduzеćimа, prеduzеtnicimа i zаdrugаmа zа nаbаvku prоizvоdnе оprеmе/mаš...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene. ...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara. Detaljnije: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ind...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustan...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodini. ...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine ponovo rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi. Detaljnije na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkurs...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama. Detaljnije na: http:...
05-10-2015
Rok: Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene. Detaljnije na: http://www.psem...