Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
18-09-2014
Rok: 29. septembar 2014. godine
Institucija: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je raspisao sledeće konkurse za dodelu kredita: KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije (pogonske, priklјučne) u polјoprivredi u 2014. godini. Pоkrајinski fоnd zа rаzvој pоlјоprivrеdе оbјаvlјuје dоdеlu krеditа nаmеnjеnih zа nаb...
12-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Ambasada Japana
Korisnici: Zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO, lokalne samouprave... Maksimalni iznos sredstava: Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena POPOS proje...
11-09-2014
Rok: do utroška sredstava
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine
Korisnici: Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski iz...
11-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Švajcarska kancelarija za saradnju – SDC
Korisnici: NVO Maksimalni iznos: N/A Projekti koje SDC podržava u periodu 2014-2017 odnose se na sledeće teme:   - Ekonomski razvoj   - Dobro upravljanje   - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  Takođe, u Srbiji i još nekim zemljama istočne Evrope, SDC...
11-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Ambasada Norveške
Korisnici:  Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja Maksimalni iznos: N/A Prioritetne oblasti podrške:  - Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije  - Reforma sektora odbrane i bezbednosti - Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugr...
11-09-2014
Rok: 10-10-2014
Institucija: Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Korisnici: Klasteri Maksimalni iznos sredstava: N/A Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve pr...
11-09-2014
Rok: sedmogodišnji budžet u iznosu od gotovo 80 milijardi EUR
Institucija: Evropska komisija
Korisnici: Mogućnosti finansiranja u okviru Horizona 2020. utvrđene su u radnim programima objavljenim na internet portalu EU-a posvećenom finansiranju istraživanja. Maksimalni iznos sredstava: U budžetu za 2014.  izdvojeno je otprilike 7,8 milijardi EUR, pri čemu je finansiranje usm...
11-09-2014
Rok: 03-04-2015
Institucija: USAID Serbia
Korisnici:NVO, udruženja Maksimalni iznos sredstava: N/A Link ka konkursu: http://www.grants.gov/view-opportunity.html?oppId=253488 Konkursna dokumentacija: USAID Serbia 2014 Call For Grants Konkursna Dokumentacija (ZIP 364KB)
11-08-2014
Rok: 01.10.2014. godine
Institucija: Evropska komisija
Tema/sektor: Kultura, Prekogranična saradnja. Prihvatljivi aplikatni su: Tela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Udruženja, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva. Države: EU 27, pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedo...
08-08-2014
Rok: Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku, a rok je do 17. septembra 2014. do ponoći.
Institucija: EU - Danube Region Project Fund
Traženi grant može se kretati u iznosu od 10 000 do 40 000 € po projektu, s tim da su partneri dužni da osiguraju sufinansiranje od 10% ukupnih troškova. Biće osigurano predfinansiranje od 50% granta. Kroz ovaj program moguće je finansirati projekte u 14 zemalja Dunavske regije: - član...