Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
04-03-2015
Rok: N/A
Institucija: Мinistаrstvo pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе
Uprаvа zа pоlјоprivrеdnо zеmlјištе rаspisаćе Kоnkurs kојim ćе sе bližе utvrditi dоkumеntаciја kојu је pоtrеbnо pоdnеti uz priјаvu kао i оstаli kritеriјumi zа оstvаrivаnjе prаvа nа kоrišćеnjе srеdstvа. Vlаdа Rеpublikе Srbiје је prоšlе nеdеlје nа prеdlоg Мinistаrst...
03-03-2015
Rok: Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni oglas za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanj...
03-03-2015
Rok: Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni oglas za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni oglas) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacio...
03-03-2015
Rok: Javni oglas traje od 03.03.2015. godine do 18.03.2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA PROGRAM STRUČNE PRAKSE namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi...
03-03-2015
Rok: Javni oglas traje od 03.03.2015. godine do 18.03.2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST
OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA JAVNI RADOVI su mera aktivne politike zapošljavanja koja prediđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač ja...
03-03-2015
Rok: Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja (datum objavljivanja 28. februar 2015.)
Institucija: Ministarstvo omladine i sporta
CILJ KONKURSA Podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Strategije. UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata i...
03-03-2015
Rok: Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 13.03.2015. godine.
Institucija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće: 1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija &n...
02-03-2015
Rok: Rok za dostavu projektnih predloga je 1. jun 2015. godine u 16.00 časova po lokalnom vremenu, a referentni broj poziva je: Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi.
Institucija: Evropska komisija
Zadovoljstvo nam je da Vas informišemo da je jutros objavljen Treći poziv za prikupljanje projektnih predloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013. Opšti cilj ovog poziva je da promoviše održivi razvoj prekograničnog regiona kroz efikasnu upotrebu ekon...
02-03-2015
Rok: Novi rok za podnošenje prijave je 9. mart 2015. godine
Institucija: VIP Fond
VIP Fond objavljuje novi javni poziv za program koji ima za cilj ima da se ojača prehrambena industrija Vojvodine kroz jačanje domaćih kompanija u ovom sektoru. Reč je o programu na kraju kojeg će odabrane kompanije dobiti izrađene biznis planove, koje će raditi stručni konsultanti, a sa kojima će o...
02-03-2015
Rok: 04.06.2015.
Institucija: Evropska komisija
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Energija, Preduzetništvo, Društvo i društvene nauke Iznosi sredstava: €5.000.000 Aplikanti: tela državne uprave izuzev vlad...