Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
08-06-2015
Rok: dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ 01.06.2015. do 30.06.2015. godine,
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to: 1.    plana generalne regulacije 2.    plana detaljne regulacije u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja pl...
08-06-2015
Rok: Rok za prijavu na konkurs je 19. jun 2015. godine.
Institucija: Udruženje poslovnih žena Srbije
Udruženje poslovnih žena Srbije, poziva  vas da se prijavite ili pošaljate predloge uspešnih  preduzetnica iz svoje opštine, regiona na deveti konkurs za nagradu „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2015”. Nagrada „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“ predstavlja ...
08-06-2015
Rok: Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 19. juna 2015. godine u 12 časova.
Institucija: MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
PREDMET OGLAŠAVANJA Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili ...
08-06-2015
Rok: N/A
Institucija: GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE
Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredsta...
08-06-2015
Rok: Rok za dostavljanje predloga projekata: 15.06.2015.
Institucija: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava za kratkoročne projekte od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva. Opšti cilj konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti ja...
29-05-2015
Rok: 06.07.2015.
Institucija: Evropska Komisija/Program za civilno društvo i medije 2014-2015
Opšti cilj Poziva je stimulisanje povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo ipluralističke medije, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i medija za efektivnije iodgovornije delovanje, unapređenje njihovih kapaciteta za dijalog sa Vladom i uticaj na...
29-05-2015
Rok: 31. 7. 2015. gоdinе.
Institucija: Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа pоlјоprivrеdu, vоdоprivrеdu i šumаrstvо
1. Cilј i prеdmеt kоnkursа Cilј kоnkursа je pоbоlјšаnjе kvаlitеtа mlеkа, pоvеćаnjе stоčnоg fоndа, upоslеnоst člаnоvа dоmаćinstаvа kоја sе bаvе stоčаrskоm prоizvоdnjоm, prоširеnjе аsоrtimаnа nоvim prоizvоdimа, brеndirаnjе prоizvоdа i pоvеćаnjе živоtnоg stаndаrdа nа sеlu.   &...
29-05-2015
Rok: 5.6.2015. godine
Institucija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu. Program treba...
29-05-2015
Rok: 01.07.2015.
Institucija: EU Centralna evropska inicijativa
Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU. Prioritetne oblasti: • Evropske integracije , unapređenje kapaciteta...
29-05-2015
Rok: 31.12.2015. godine
Institucija: Ambasada SR Nemačke u Beogradu
Ambasada finansira samo svrsishodne projekte, koji imaju samoodrživost od najmanje 2 godine. Primeri sprovedenih projekata: Sprave za dečje igralište, Renoviranje škole (prozori, vrata, pod, krov, mokri cvor i sl.), Tehnicka pomoc udruženjima, Izgradnja staklenika udruženju poljoprivr...