Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Конкурси
21.07.2016.
Sredstva namenjena ovom konkursu su utrošena.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Prijave za pripremu predloga aktivnosti međunarodne saradnje mogu da podnose registrovane naučnoistraživačke organizacije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, a izuzetno i druge...
21.07.2016.
1. decembar 2016. godine ili do utroška sredstava
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja: - planiraju da sredstva sufinansiranja koriste za pogone novih te hnologija...
21.07.2016.
5. decembar 2016. godine
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice...
21.07.2016.
5. decembar 2016. godine, ili do utroška sredstava
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: - pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine, - sportske organizacije...
20.07.2016.
31. juli 2016. godine
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, umanjenom za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost i...
20.07.2016.
1. septembar 2016. godine
Ministarstvo kulture i informisanja
Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2016. godini: Programi EU: •...
20.07.2016.
1. avgust 2016. godine
Ministarstvo omladine i sporta
Predlog programa-projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog...
20.07.2016.
1. avgust 2016. godine
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo omladine i sporta objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova...
20.07.2016.
Za a), b), v) je rok istekao. Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 1.10.2016. godine. Na svakih mesec ipo dana, sukcesivno se odobravaju sredstva za pristigle zahteve.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima turistička organizacija, destinacijska menadžment...
20.07.2016.
Do utroška sredstava
Ministarstvo privrede
Ciljevi programa su : • podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika; • podsticanje zapošljavanja; • podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja. Iznos ukupnog...