Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
11-08-2014
Rok: 01.10.2014. godine
Institucija: Evropska komisija
Tema/sektor: Kultura, Prekogranična saradnja. Prihvatljivi aplikatni su: Tela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Udruženja, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva. Države: EU 27, pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedo...
08-08-2014
Rok: Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku, a rok je do 17. septembra 2014. do ponoći.
Institucija: EU - Danube Region Project Fund
Traženi grant može se kretati u iznosu od 10 000 do 40 000 € po projektu, s tim da su partneri dužni da osiguraju sufinansiranje od 10% ukupnih troškova. Biće osigurano predfinansiranje od 50% granta. Kroz ovaj program moguće je finansirati projekte u 14 zemalja Dunavske regije: - član...
08-08-2014
Rok: Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2014. godine.
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 5.000.000,00 dinara. 1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine. 2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom. Sufinansiranje planiranja i uređenja tematskih (tips...
07-08-2014
Rok: 01-10-2014
Institucija: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
Maksimalni iznos sredstava: 2.500.000 RSD Korisnici: Lokalne samouprave Podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni od domaćih i međunarodnih donatora. Projek...
07-08-2014
Rok: 01-10-2014
Institucija: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
Maksimalni iznos sredstava: N/A Korisnici: Privreda, regionalne razvojne agencije MRRLS dodeljuje sredstva za dve mere: 1. Povećanje konkurentnosti srednjih privrednih društava kroz sufinansiranje troškova za razvoj rpoizvoda ili infrastrukture. 2. Sufinansiranje projekata reg...
07-08-2014
Rok: 15-09-2014
Institucija: Visegrad Fund
Maksimalni iznos sredstava: N/A Korisnici: NVO, opštine, škole, univerziteti, istraživački centri Projekat je potrebno realizovati u saradnji sa najmanje tri države iz organizacije Visegrad Group (Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska). Prijava projekata se vrši online, na...
07-08-2014
Rok: 16. septembar 2014. godine; Maksimalno trajanje akcija: 12 meseci; Napomena: Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru COSME biće dostupan aplikantima iz Srbije u julu 2014. godine, nakon potpisivanja ugovora sa Evropskom komisijom.
Institucija: Evropska komisija
Ukupni budžet koji je označen za sufinansiranje projekata je procenjen na 400,000 evra. Iznos najvećeg granta po projektu će biti 400,000 evra. EASME očekuje da finansira jedan predlog. EU grant je ograničen na maksimalnu stopu sufinansiranja od 75% raspoloživih troškova.  Komisija impl...
26-11-2013
Rok: 2. decembar 2013.
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme i sistema za zagrevanje za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije. Ukupan iznos sred...
26-11-2013
Rok: 2. decembar 2013.
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina ...
08-11-2013
Rok: do iskorišćenja planiranih sredstava
Institucija: Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
  Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva. Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeć...