Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
24-07-2015
Rok: Zаhtеv zа kоrišćеnjе pоdsticаја pоdnоsi sе Uprаvi zа аgrаrnа plаćаnjа u pеriоdu оd 1. mаја dо 15. оktоbrа tеkućе gоdinе.
Institucija: Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе - Uprаvа zа Аgrаrnа plаćаnjа
Prаvilnikоm о pоdsticајimа zа pоdršku invеsticiјаmа u primаrnu pоlјоprivrеdnu prоizvоdnju („Službеni glаsnik RS”, brој 105/14 оd 03.10.2014. gоdinе)dеfinisаnа su bеspоvrаtnа srеdstvа kоја sе mоgu dоbiti u : Primаrnој prоizvоdnji bilјnih kulturа: žitаricа,industriјskоg bilја,...
24-07-2015
Rok: Konkurs će biti otvoren do 3. avgusta
Institucija: MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je javni poziv za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2015. godini. Ukupan iznos subvencija namenjen starim zanatlijama iznosi dva miliona dinara. U okviru ove sume dodeljuje se 21 subvencija i to 10 subvencija od 50 hiljada...
24-07-2015
Rok: Konkurs će biti otvoren do 16. oktobra 2015. godine
Institucija: Ministarstvo omladine i sporta - Fond za mlade talente Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 15. jula 2015. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za...
23-07-2015
Rok: Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2015. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.
Institucija: MINISTARSTVO PRIVREDE
Podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA) za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj u 2015. godini, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionaln...
23-07-2015
Rok: Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih javnim konkursom, a najkasnije do 15. decembra 2015. godnie.
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – drugi zakon i 93/14) i Finansijs...
23-07-2015
Rok: Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2015. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.
Institucija: MINISTARSTVO PRIVREDE
Mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2015. godini, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).Mere predviđene ...
23-07-2015
Rok: Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.
Institucija: MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
1. Predmet oglašavanja Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za sledeće namene: I podr&sca...
23-07-2015
Rok: Prijave na Konkurs će se primati do 10. septembra 2015. godine.
Institucija: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
I. PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasniš...
23-07-2015
Rok: Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 15.09.2015
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine Pravo da konkurišu imaju: privredna društva – registrovana za obavljanje dela tnosti slatkovodne akvakulture. Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose s...
23-07-2015
Rok: Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno sa 15.09.2015. godine
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno  sa 15.09.2015. godine Detaljnije: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=20789     ...