Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
10-10-2014
Rok: Javni konkurs je otvoren do 31. oktobra 2014. godine
Institucija: POKRAJINSKA VLADA - POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Sredstva za realizaciju programa ''Pravo na prvu šansu'' predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara za 2014. godinu. Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispu...
06-10-2014
Rok: Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom u pisanoj formi i snimlјenom elektronskom zapisu (u WORD i/ili PDF formatu)podnosi se zaklјučno sa 31.10.2014. godine.
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Vlada AP Vojvodine
Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini, u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa po sledećim tačkama: 1.1. Pripremu lokalnih strategija ruralnog...
03-10-2014
Rok: pеtаk, 10. оktоbаr 2014.
Institucija: Nаciоnаlnа аgеnciја zа rеgiоnаlni rаzvој
Srеdstvа rаspоlоživа u оkviru Prоgrаmа dоdеlјuјu sе inоvаtivnim klаstеrimа i nаmеnjеnа su zа učеšćе u finаnsirаnju dо 50% оprаvdаnih trоškоvа prојеktа, bеz pоrеzа nа dоdаtu vrеdnоst. Prеоstаli iznоs srеdstаvа klаstеri su оbаvеzni dа finаnsirајu iz sоpstvеnih izvоrа, iz srеdstаvа kоја n...
18-09-2014
Rok: 29. septembar 2014. godine
Institucija: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je raspisao sledeće konkurse za dodelu kredita: KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije (pogonske, priklјučne) u polјoprivredi u 2014. godini. Pоkrајinski fоnd zа rаzvој pоlјоprivrеdе оbјаvlјuје dоdеlu krеditа nаmеnjеnih zа nаb...
12-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Ambasada Japana
Korisnici: Zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO, lokalne samouprave... Maksimalni iznos sredstava: Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena POPOS proje...
11-09-2014
Rok: do utroška sredstava
Institucija: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine
Korisnici: Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski iz...
11-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Švajcarska kancelarija za saradnju – SDC
Korisnici: NVO Maksimalni iznos: N/A Projekti koje SDC podržava u periodu 2014-2017 odnose se na sledeće teme:   - Ekonomski razvoj   - Dobro upravljanje   - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  Takođe, u Srbiji i još nekim zemljama istočne Evrope, SDC...
11-09-2014
Rok: N/A
Institucija: Ambasada Norveške
Korisnici:  Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja Maksimalni iznos: N/A Prioritetne oblasti podrške:  - Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije  - Reforma sektora odbrane i bezbednosti - Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugr...
11-09-2014
Rok: 10-10-2014
Institucija: Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Korisnici: Klasteri Maksimalni iznos sredstava: N/A Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve pr...
11-09-2014
Rok: sedmogodišnji budžet u iznosu od gotovo 80 milijardi EUR
Institucija: Evropska komisija
Korisnici: Mogućnosti finansiranja u okviru Horizona 2020. utvrđene su u radnim programima objavljenim na internet portalu EU-a posvećenom finansiranju istraživanja. Maksimalni iznos sredstava: U budžetu za 2014.  izdvojeno je otprilike 7,8 milijardi EUR, pri čemu je finansiranje usm...