Ustanove čiji je osnivač grad Novi Sad

Muzej grada Novog Sada
Adresa: Tvrđava 4, 21131 Petrovaradin
Telefon: 021/6433-145, 021/6432-055
Faks: 021/6433-087
Imejl: muzejgrada.ns@gmail.com
Veb-sajt: www.museumns.rs

Gradska biblioteka u Novom Sadu
Adresa: Dunavska 1, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/525-540
Faks: 021/525-540
Imejl: gradskabibliotekans@gmail.com 
Veb-sajt: www.gbns.rs

Istorijski arhiv Grada Novog Sada
Adresa: Filipa Višnjića 2а, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6432-214
Faks: 021/6432-214
Imejl: arhivns@neobee.net
Veb-sajt: www.arhivns.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 22/I, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/557-060, 021/557-061
Faks: 021/557-060, 021/557-061
Imejl: zzskgns@sbb.rs
Veb-sajt: www.zzskgns.rs

Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház
Adresa: Jovana Subotića 3-5, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/525-388, 021/571-564, 021/662-2592
Faks: 021/525-388, 021/662-2592
Imejl: office@uvszinhaz.com, szinhaz@eunet.rs
Veb-sajt: www.uvszinhaz.com

Pozorište mladih
Adresa: Ignjata Pavlasa 4, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/525-884
Faks: 021/6623-210
Imejl: office@pozoristemladih.co.rs
Veb-sajt: www.pozoristemladih.co.rs

Sterijino pozorje
Adresa: Zmaj Jovina 22/I, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/451-273
Faks: 021/6615-976
Imejl: office@pozorje.org.rs
Veb-sajt: www.pozorje.org.rs

Kulturni centar Novog Sada
Adresa: Katolička porta 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/528-972
Faks: 021/525-168
Imejl: info@kcns.org.rs
Veb-sajt: www.kcns.org.rs

Ustanova za izradu tapiserija "Atelje 61"
Adresa: Tvrđava 9, 21131 Petrovaradin
Telefon: 021/6431-519
Faks: 021/6431-519
Imejl: atelje61@mts.rs, atelje61@nspoint.net
Veb-sajt: www.atelje61.org.rs

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost" Futog
Adresa: Cara Lazara 42, 21410 Futog
Telefon: 021/895-598
Faks: 021/893-053
Imejl: kicfutog.direktor@gmail.com, kicfutog@gmail.com 
Veb-sajt: -

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“ Kisač
Adresa: Slovačka 22, 21211 Kisač
Telefon: 021/827-642
Faks: 021/827-642
Imejl: kis.kysac@gmail.com
Veb-sajt: -

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Rumenka“ Rumenka
Adresa: Oslobođenja 26, 21201 Rumenka
Telefon: 064/8461621
Faks: -
Imejl: kulturnicentarrumenka@gmail.com
Veb-sajt: www.kulturnicentarrumenka.rs

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Adresa: Vršačka 28, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6400-125
Faks: 021/6400-125
Imejl: zzhmpns@sbb.rs
Veb-sajt: www.hitnapomocns.org.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad
Adresa: Dr Sime Miloševića 6, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4870-555
Faks: 021/450-018
Imejl: studuns@gmail.com
Veb-sajt: www.zzzzsns.co.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad
Adresa: Futoška 121, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/425-818, 021/425-852
Faks: 021/6624-128
Imejl: office@medicinarada.rs
Veb-sajt: www.medicinarada.rs

Centar za socijalni rad Grada Novog Sada
Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 13, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/210-14-00
Faks: 021/66-15-662
Imejl: novisad.csr@minrzs.gov.rs
Veb-sajt: www.csrns.org.rs

Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo" Novi Sad
Adresa: Pavla Simića 9, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/420-439
Faks: 021/527-547
Imejl: predskolska.novisad@gmail.com
Veb-sajt: www.predskolska.rs