Javna komunalna preduzeća

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad
Adresa: Masarikova 17, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/488-3333
Faks: 021/423-396
Imejl: direktor@vikns.rs
Veb-sajt: www.vikns.rs

Izveštaji o radu: https://www.vikns.rs/poslovanje-preduzeca/?pismo=lat

 

Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana” Novi Sad
Adresa: Vladimira Nikolića 1, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4881-101
Faks: 021/4881-113
Imejl: toplana@nstoplana.rs
Veb-sajt: www.nstoplana.rs

Izveštaji o radu: https://nstoplana.rs/izvestaj-o-poslovanju/

 

Javno komunalno preduzeće “Čistoća” Novi Sad
Adresa: Sentandrejski put 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/443-611
Faks: 021/6334-691
Imejl: office@cistocans.co.rs
Veb-sajt: www.cistocans.co.rs

Izveštaji o radu: http://www.cistocans.co.rs/o-nama/poslovanje

 

Javno komunalno preduzeće “Gradsko zelenilo” Novi Sad
Adresa: Sutjeska ulica 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/2100-277
Faks: 021/548-009
Imejl: marketing@zelenilo.com
Veb-sajt: www.zelenilo.com

Izveštaji o radu: https://zelenilo.com/dokumenti

 

Javno komunalno preduzeće “Lisje” Novi Sad
Adresa: Narodnog fronta 53, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/526-181
Faks: 021/469-913
Imejl: jkplisje@nadlanu.com
Veb-sajt: www.lisje.com

Izveštaji o radu: https://www.lisje.com/poslovanje-i-javne-nabavke/

 

Javno komunalno preduzeće “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad
Adresa: Sutjeska ulica 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6403-220
Faks: 021/6611-347
Imejl: jkp.zoovet.ns@zoohigijenans.co.rs
Veb-sajt: www.zoohigijenans.com

Izveštaji o radu: http://www.zoohigijenans.co.rs/o-nama/finansiranje/

 

Javno komunalno preduzeće “Tržnica” Novi Sad
Adresa: Žike Popovića 4, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4808-555
Faks: 021/4808-560
Imejl: office@nstrznica.co.rs
Veb-sajt: www.nstrznica.co.rs

 

Javno komunalno preduzeće “Informatika” Novi Sad
Adresa: Bulevar cara Lazara 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4895-000
Faks: 021/528-014
Imejl: poslovni.sekretar@nsinfo.co.rs
Veb-sajt: www.nsinfo.co.rs

Izveštaji o radu: https://www.nsinfo.co.rs/lat/poslovanje-preduzeca

 

Javno komunalno preduzeće za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad
Adresa: Lasla Gala 22, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/489-5513
Faks: 021/528-109
Imejl: office@stanns.rs
Veb-sajt: www.stanns.rs

Izveštaji o radu: https://www.stanns.rs/dokumenta-poslovanje

 

Javno komunalno preduzeće “Parking servis” Novi Sad
Adresa: Filipa Višnjića 47, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/48-99-111
Faks: 021/48-99-119
Imejl: office@parkingns.rs
Veb-sajt: www.parkingns.rs

Izveštaji o radu: https://www.parkingns.rs/dokumenta

 

Javno komunalno preduzeće “Put” Novi Sad
Adresa: Rumenačka 150a, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6313-741
Faks: 021/512-317
Imejl: office@jkpput.rs
Veb-sajt: www.jkpput.rs

Izveštaji o radu: https://www.jkpput.rs/preuzimanje-dokumenata/