Јавна комунална предузећа

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Нови Сад
Адреса: Масарикова 17, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/488-3333
Факс: 021/423-396
Имејл: direktor@vikns.rs
Веб-сајт: www.vikns.rs

Извештаји о раду: https://www.vikns.rs/poslovanje-preduzeca/

 

Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана” Нови Сад
Адреса: Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4881-101
Факс: 021/4881-113
Имејл: toplana@nstoplana.rs
Веб-сајт: www.nstoplana.rs

Извештаји о раду: https://nstoplana.rs/izvestaj-o-poslovanju/

 

Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад
Адреса: Сентандрејски пут 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/443-611
Факс: 021/6334-691
Имејл: office@cistocans.co.rs
Веб-сајт: www.cistocans.co.rs

Извештаји о раду: http://www.cistocans.co.rs/o-nama/poslovanje

 

Јавно комунално предузеће “Градско зеленило” Нови Сад
Адреса: Сутјеска улица 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/2100-277
Факс: 021/548-009
Имејл: marketing@zelenilo.com
Веб-сајт: www.zelenilo.com

Извештаји о раду: https://zelenilo.com/dokumenti

 

Јавно комунално предузеће “Лисје” Нови Сад
Адреса: Народног фронта 53, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/526-181
Факс: 021/469-913
Имејл: jkplisje@nadlanu.com
Веб-сајт: www.lisje.com

Извештаји о раду: https://www.lisje.com/poslovanje-i-javne-nabavke/

 

Јавно комунално предузеће “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад
Адреса: Сутјеска улица 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6403-220
Факс: 021/66-11-347
Имејл: jkp.zoovet.ns@zoohigijenans.co.rs
Веб-сајт: www.zoohigijenans.com

Извештаји о раду: http://www.zoohigijenans.co.rs/o-nama/finansiranje/

 

Јавно комунално предузеће “Тржница” Нови Сад
Адреса: Жике Поповића 4, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4808-555
Факс: 021/4808-560
Имејл: office@nstrznica.co.rs
Веб-сајт: www.nstrznica.co.rs

 

Јавно комунално предузеће “Информатика” Нови Сад
Адреса: Булевар цара Лазара 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4895-000
Факс: 021/528-014
Имејл: poslovni.sekretar@nsinfo.co.rs
Веб-сајт: www.nsinfo.co.rs

Извештаји о раду: https://www.nsinfo.co.rs/cyr/poslovanje-preduzeca

 

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад
Адреса: Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/489-55-13
Факс: 021/528-109
Имејл: office@stanns.rs
Веб-сајт: www.stanns.rs

Извештаји о раду: https://www.stanns.rs/dokumenta-poslovanje

 

Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад
Адреса: Филипа Вишњића 47, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/48-99-111
Факс: 021/48-99-119
Имејл: office@parkingns.rs
Веб-сајт: www.parkingns.rs

Извештаји о раду: https://www.parkingns.rs/dokumenta

 

Јавно комунално предузеће “Пут” Нови Сад
Адреса: Руменачка 150а, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6313-740
Факс: 021/512-317
Имејл: office@jkpput.rs
Веб-сајт: www.jkpput.rs

Извештаји о раду: https://www.jkpput.rs/preuzimanje-dokumenata/