Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

15 РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-15.htm

19 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - Центар

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-19.htm

22 ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-22.htm

31 Западно од пута Нови Сад - Зрењанин

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-031s.htm

34 РЗ Север II - Партизанска улица-Кисачки пут

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-034s.htm

36 Петроварадин - Транџамент

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-036s.htm

37 Детелинара - Бранка Бајића 10

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-037s.htm

40 Северно од Булевара војводе Степе http://www.ugzins.rs/k_p/pos-040s.htm
42 Улица Руменачки пут http://www.ugzins.rs/k_p/pos-042s.htm
43 Угао Футошког пута и Булевара партирјарха Павла

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-043s.htm

46 Римски шанчеви- Улица Јегричка http://www.ugzins.rs/k_p/pos-046s.htm
48 Футошки пут http://www.ugzins.rs/k_p/pos-048s.htm 
52 Сремска Каменица - Улица Новосадска http://www.ugzins.rs/k_p/pos-052s.htm 
57 Каћ - Улица Партизанска http://www.ugzins.rs/k_p/pos-057s.htm 

 

ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

26 Футог - источно од Улице Соње Маринковић http://www.ugzins.rs/k_p/pri-026s.htm
28 Футог - Улица Железничка http://www.ugzins.rs/k_p/pri-028s.htm

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

4 ДЕТЕЛИНАРА - Молнар Ђуле

http://www.ugzins.rs/k_k/k-04.htm

52 БИСТРИЦА - V етапа

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-052s.htm

54 ТЕЛЕП - Улица Јернеја Копитара

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-054s.htm

62 Детелинара - Старине Новака http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-062s.htm
66 Ново насеље - Улица Станоја Станојевића http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-066s.htm

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

11 КАЋ - Улица Стефана Немање

http://www.ugzins.rs/k_i/por-011s.htm

16 КОВИЉ - Ђорђа Бешлина

http://www.ugzins.rs/k_i/i-16.htm

17 КИСАЧ - Светосавска улица

http://www.ugzins.rs/k_i/i-17.htm

20 ЧЕНЕЈ - Партизанска

http://www.ugzins.rs/k_i/i-20.htm

29 СТЕПАНОВИЋЕВО - Иве Лоле Рибара

http://www.ugzins.rs/k_i/i-29.htm

32 ФУТОГ - Улица Др Милана Николића

http://www.ugzins.rs/k_i/i-32.htm

34 ФУТОГ - Улица Голуба Бабића

http://www.ugzins.rs/k_i/i-34.htm

52 РУМЕНКА - Блокови око Улице Бачке

http://www.ugzins.rs/k_i/i-52.htm

72 Ченеј - Вука Караџића

http://www.ugzins.rs/k_i/por-072s.htm

74 Ченеј - Партизанска http://www.ugzins.rs/k_i/por-074s.htm
82 Футог- Улица Марка Перичина Камењара http://www.ugzins.rs/k_i/por-082s.htm
90 Ветерник - Фрушкогорска улица http://www.ugzins.rs/k_i/por-090s.htm
91 Нови Сад - Улица Ђорђа Дере http://www.ugzins.rs/k_i/por-091s.htm
99 Ветерник - Улица школска http://www.ugzins.rs/k_i/por-100s.htm
100 Ветерник - Улица школска http://www.ugzins.rs/k_i/por-100s.htm
101 Ченеј - Партизанска http://www.ugzins.rs/k_i/por-101s.htm