Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

11 РУМЕНКА - Подцентар - Улица ослобођења

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-11.htm

15 РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-15.htm

19 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - Центар

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-19.htm

22 ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

http://www.ugzins.rs/k_p/pa-22.htm

30 Римски шанчеви - Сентандрејски пут

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-030s.htm

31 Западно од пута Нови Сад - Зрењанин

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-031s.htm

34 РЗ Север II - Партизанска улица-Кисачки пут

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-034s.htm

36 Петроварадин - Транџамент

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-036s.htm

37 Детелинара - Бранка Бајића 10

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-037s.htm

38 Римски шанчеви

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-038s.htm

39 Булевар Европе - станица за снабдевање горивом

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-039s.htm

40 Северно од Булевара војводе Степе http://www.ugzins.rs/k_p/pos-040s.htm
42 Улица Руменачки пут http://www.ugzins.rs/k_p/pos-042s.htm
43 Угао Футошког пута и Булевара партирјарха Павла

http://www.ugzins.rs/k_p/pos-043s.htm

45 Ветерник-улица Милана Тепића http://www.ugzins.rs/k_p/pos-045s.htm
46 Римски шанчеви- Улица Јегричка http://www.ugzins.rs/k_p/pos-046s.htm
47 Руменка- Улица ослобођења http://www.ugzins.rs/k_p/pos-047s.htm
48 Футошки пут http://www.ugzins.rs/k_p/pos-048s.htm 
50 Угао Футоошког пута и Илирске улице http://www.ugzins.rs/k_p/pos-050s.htm 
51 Римски шанчеви - Сентандрејски пут http://www.ugzins.rs/k_p/pos-051s.htm

 

ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

15 РЗ Север II - Пут Новосадског партизанског одреда

http://www.ugzins.rs/k_p/pp-15.htm

25 РЗ Север I - између Булевара Европе и Улице Професора Грчића

http://www.ugzins.rs/k_p/pri-025s.htm

26 Футог - источно од Улице Соње Маринковић http://www.ugzins.rs/k_p/pri-026s.htm

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

4 ДЕТЕЛИНАРА - Молнар Ђуле

http://www.ugzins.rs/k_k/k-04.htm

38 ПОДБАРА - Патријарха Чарнојевића-Ђорђа Рајковића

http://www.ugzins.rs/k_k/k-38.htm

39а ДЕТЕЛИНАРА Корнелија Станковића

http://www.ugzins.rs/k_k/k-39a.htm

39б ДЕТЕЛИНАРА Корнелија Станковића

http://www.ugzins.rs/k_k/k-39b.htm

44 ТЕЛЕП - Хероја Пинкија - Морнарска

http://www.ugzins.rs/k_k/k-44.htm

50 ДЕТЕЛИНАРА - Јанка Чмелика

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-050s.htm

52 БИСТРИЦА - V етапа

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-052s.htm

54 ТЕЛЕП - Улица Јернеја Копитара

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-054s.htm

55 БИСТРИЦА - Продужетак улице Анђе Ранковић

http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-055s.htm

59 Телеп - Сомборски булервар http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-059s.htm
60 Телеп - Сомборски булевар http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-060s.htm
61 Ср. Каменица - Пут доктора Голдмана http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-061s.htm
62 Детелинара - Старине Новака http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-062s.htm
63 Ветерник-Улица Милана Тепића http://www.ugzins.rs/k_k/vpo-063s.htm

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

11 КАЋ - Улица Стефана Немање

http://www.ugzins.rs/k_i/por-011s.htm

16 КОВИЉ - Ђорђа Бешлина

http://www.ugzins.rs/k_i/i-16.htm

17 КИСАЧ - Светосавска улица

http://www.ugzins.rs/k_i/i-17.htm

20 ЧЕНЕЈ - Партизанска

http://www.ugzins.rs/k_i/i-20.htm

25 КАЋ - Владимира Роловића

http://www.ugzins.rs/k_i/i-25.htm

29 СТЕПАНОВИЋЕВО - Иве Лоле Рибара

http://www.ugzins.rs/k_i/i-29.htm

32 ФУТОГ - Улица Др Милана Николића

http://www.ugzins.rs/k_i/i-32.htm

34 ФУТОГ - Улица Голуба Бабића

http://www.ugzins.rs/k_i/i-34.htm

52 РУМЕНКА - Блокови око Улице Бачке

http://www.ugzins.rs/k_i/i-52.htm

63 КАЋ - Др М. Стојановића, Ж. Зрењанина и Р. Добановачког

http://www.ugzins.rs/k_i/por-063s.htm

69 РУМЕНКА - Партизанска

http://www.ugzins.rs/k_i/por-069s.htm

72 Ченеј - Вука Караџића

http://www.ugzins.rs/k_i/por-072s.htm

74 Ченеј - Партизанска http://www.ugzins.rs/k_i/por-074s.htm
76 Сремска Каменица - Мишелук http://www.ugzins.rs/k_i/por-076s.htm
80 Ветерник - Улица Добровољачка http://www.ugzins.rs/k_i/por-080s.htm
81 Телеп- Улица Болманска http://www.ugzins.rs/k_i/por-081s.htm
82 Футог- Улица Марка Перичина Камењара http://www.ugzins.rs/k_i/por-082s.htm
83 Сремска Каменица- Мишелук http://www.ugzins.rs/k_i/por-083s.htm