Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

1 РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rumenka-podcentar-jovana-jovanovica-zmaja.html

2 ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/veternik-vuka-karadica.html

3 Петроварадин - Транџамент

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/petrovaradin-trandament-ul-kamenichki-put.html

4 Северно од Булевара војводе Степе https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/novo-nasele-severno-od-bulevara-vojvode-stepe.html
5 Римски шанчеви- Улица Јегричка https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-ulica-jegrichka.html
6 Каћ - Улица Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/kac-ulica-partizanska.html
7 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html
8 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html-0
9 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html-1
10 Каћ - Улица Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/kac-ulica-partizanska.html-0

 

ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

1 Футог - источно од Улице Соње Маринковић https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/privredni-objekti/futog-istochno-o...
2 Футог - Соње Маринковић https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/privredni-objekti/futog-sone-marin...

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 Улица Нова

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/novi-sad...

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 КОВИЉ - Ђорђа Бешлина

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kovil-dorda-b...

2 КИСАЧ - Светосавска улица

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kisach-svetos...

3 ЧЕНЕЈ - Улица Вука Караџића и Новопланирана

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/chenej-ulica-...

4 ФУТОГ - Улица Војводе Бојовића

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/futog-ulica-v...

5 РУМЕНКА - Улица Беле Бартока

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/rumenka-ulica...

6 Футог  - Мирослава Антића https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/futog-ulica-m...
7 Буковац - Бранка Ћопића  https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/bukovac-ulica...
8 Буковац - Улица Светосавска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/bukovac-ulica...
9 Руменка - Доситеја Обрадовића https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/rumenka-ulica...
10 Руменка - Улица Јована Јовановића Змаја https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/rumenka-ulica...
11 Нови Сад - Боже Кузмановића https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/novi-sad-bozh...