Јавна предузећа

​Јавно предузеће “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад
Адреса: Булевар цара Лазара 3, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/455-144, 021/455-145
Факс: 021/455-395
Имејл: office@nsurbanizam.rs
Веб-сајт: www.nsurbanizam.rs

Извештаји о раду: http://www.nsurbanizam.rs/finansijski_izvestaji_novo

 

Јавно предузеће “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад
Адреса: Сутјеска улица 2, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4882-495
Факс: 021/66-11-125
Имејл: office@spens.rs
Веб-сајт: www.spens.rs

Извештаји о раду: http://www.spens.rs/finansijski-izvestaji/

 

Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”
Адреса: Футошки пут 46, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4896-600
Факс: 021/6394-326
Имејл: gspns@ns.rs 
Веб-сајт: www.gspns.rs

Извештаји о раду: http://www.gspns.co.rs/dokumentacija