Привредни савет Града Новог Сада

Привредни савет Града Новог Сада

Привредни савет Града Новог Сада образован је у фебруара 2009. године као саветодавно тело градоначелника за питања економског развоја Града, с циљем укључивања привредног сектора у активности које воде ка стварању позитивне пословне климе у Новом Саду. Привредни савет има председника, заменика председника, секретара и чланове које чине представници привреде, Универзитета у Новом Саду, Новосадског сајма и Националне службе за запошљавање.

Улога чланова Савета је да својим идејама и искуствима утичу на стварање успешне стратегије привредног развоја и стварање позитивног пословног амбијента у Граду.

Задаци Привредног савета су да:

  • Градоначелнику даје мишљења о питањима која се односе на привредни развој Града,
  • Иницира разматрање питања и предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја Града,
  • Учествује у изради стратешких докумената Града у вези са привредним и економским развојем и годишњих планова и програма у циљу њихове реализације,
  • Предлаже одговарајуће облике сарадње између органа Града, служби, јавних предузећа и установа и других организација ради унапређења привредног и економског развоја Града.

 

Привредни савет Града Новог Сада Контакт

Energotehnika – Južna Bačka Novi Sad

www.entjuba.rs

ОTP banka Srbija a.d.

www.otpbanka.rs

Schneider Electric d.o.o. Novi Sad

www.se.com

Neoplanta a.d.

www.neoplanta.rs

Lafarge BFC d.o.o.

www.lafarge.rs

Univerexport d.o.o.

www.univerexport.rs

Galens d.o.o.

www.galens.rs

Heineken Srbija d.o.o.

www.heinekensrbija.rs

Erste bank a.d.

www.erstebank.rs

Exit festival & brends d.o.o.

www.exitfest.org

Auto Čačak komerc d.o.o.

www.autocacakkomerc.com

Универзитет у Новом Саду

www.uns.ac.rs

Национална служба за запошљавање

www.nsz.gov.rs

Novosadski sajam a.d.

www.sajam.net

NIS a.d. Novi Sad

www.nis.eu

Aptiv Mobility Services d.o.o.

www.aptiv.com

IM Matijević d.o.o.

www.matijevic.rs

Continental Automotive d.o.o. Novi Sad

www.continental.com

Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа

www.rpkns.com

NIDEC Electric Motor Serbia d.o.o.

www.nidec.com

Intesa leasing d.o.o.

www.intesaleasing.rs

BMTS Technology d.o.o.

www.bmts-techology.com

Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd

www.posted.co.rs