Инвестирајте у Нови Сад

Управа Града Новог Сада константно ради на унапређењу пословног амбијента, што потврђујe велики број домаћих и страних компанија које послују у Новом Саду и поседовање регионалног цертификата „Град са повољним пословним окружењем“ (BFC SEE). Нови Сад је један од најперспективнијих градова у земљи захваљујући првенствено природном положају и предузетничком духу својих грађана, који су условили развој прерађивачке индустрије, транспорта, трговине и бројних пратећих делатности, а у новије време дошло је до експанзије сектора информационо-комуникационих технологија.

Инвеститори који изаберу Нови Сад као место за улагање, могу да конкуришу за подстицајне програме Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада. Услов за добијање градских подстицаја јесте да су те инвестиције од значаја за привредни развој Новог Сада и да обезбеђују отварање нових радних места. Преглед подстицаја можете видети на: http://www.novisadinvest.rs/cyr/drzhavni-pokrajinski-i-gradski-podsticaji 

Поред тога, Град Нови Сад нуди инвеститорима атрактивне слободне локације за развој пословања и подршку током целог процеса инвестирања. Додатне предности Новог Сада као инвестиционе дестинације су:

  • Повољан гео-стратешки положај, на раскршћу главних међународних саобраћајница. Аутопут Е-75, Е-70 и железница, повезују Нови Сад са централном и западном Европом и Малом Азијом. Река Дунав, са луком и три међународна речна пристана, повезује га са Атлантским океаном преко Канала Дунав-Рајна-Мајна и са Црним морем. Међународни аеродром „Никола Тесла“, у Београду, је свега 80 km од Новог Сада, а спортски аеродром „Ченеј“ 16 km од центра града.
  • Укупни извозни потенцијал од преко милијарду потрошача, захваљујући уговорима о слободној трговини, са земљама ЦЕФТА, ЕФТА, Русије, Белорусије, Турске и Казахстана, и преференцијалним условима трговине са ЕУ и САД.
  • Постојање Слободне царинске зоне Нови Сад која пружа инвеститорима могућност обављања производне и услужне делатности без плаћања царинских и пореских дажбина.
  • Развијено тржиште радне снаге и институционална подршка захваљујући добром систему образовања, од основног до високог, раду Националне службе за запошљавање и других институција и програма за доквалификацију и преквалификацију. Универзитет у Новом Саду, са више од 50.000 студената годишње, је један од највећих образовно-научних средишта у Централној Европи.
  • Развијено тржиште финансијских услуга.