Споразуми о слободној трговини

Тржиште Србије обухвата 7,2 милиона потрошача. Захваљујући уговорима о слободној трговини, из Новог Сада се може извозити без царина на тржишта југоисточне Европе (CEFTA), EFTA-e,  Русије, Белорусије, Турске и Казахстана што је око 280 милиона потрошача. Уколико се томе додају преференцијални услови трговине са ЕУ и САД, може се рећи да је укупни извозни потенцијал преко милијарду потрошача!

Србија је чланица CEFTA-e, зоне слободне трговине у југоисточној Европи, која омогућава бесцарински приступ тржишту од 22 милиона потрошача. Чланице CEFTA-e: Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Црна Гора и Србија.

Такође, Србија има споразум о слободној трговини са Европским удружењем слободне трговине (EFTA), што омогућава бесцарински приступ тржишту од 8 милиона потрошача. Чланице EFTA-e: Исланд, Лихтенштај, Норвешка и Швајцарска.

Споразуми о слободној трговини са Русијом и Белорусијом омогућавају српским предузећима и страним инвеститорима који производе у Србији, да без царина извозе робу на тржишта која имају преко 155 милиона потрошача  (146 милиона у Русији и преко 9 милиона у Белорусији).

Споразум о слободној трговини Србије и Турске је потписан 1. јуна 2009. године, а од 1. септембра 2010. године примењује се по моделу асиметричне либерализације трговине у корист српске стране. То је шанса за српске извознике да извозе робу без царине у Турску, на тржиште од око 70 милиона становника, као и да набављају сировине и полупроизводе, прерарађују их у Србији и даље пласирају у ЕУ, Турску и земље CEFTA без царина или са преференцијалним царинама.

Споразум о слободној трговини Србије и Казахстана потписан је 7. октобра 2010. године  и привремено се примењује од 1. јануара 2011. године. Споразум је закључен ради унапређења и продубљивања узајамне трговинско-економске сарадње.

Споразум о слободној трговини Србије и Кине је потписан 17. октобра 2023. године. у циљу унапређења и продубљивања узајамне трговинско-економске сарадње. Споразум обухвата неколико сегмената (опште одредбе, трговина робом, правила о пореклу, царинске процедуре и олакшање трговине, заштита интелектуалне својине, улагање и услуге, институционалне одредбе, конкуренцију, решавање спорова и завршне одредбе).

Србија има преференцијалне услове трговине са Европском унијом и Сједињеним америчким државама што омогућава бесцарински извоз одређених роба произведених у Србији на ова тржишта.

Спољнотрговинска размена са Сједињеним Америчким Државама великим делом се одвија на основу Општег система преференцијала (ОСП), програма одобравања трговинских повластица, који је одобрен Србији 1. јула 2005. године. Програм ОСП обезбеђује преференцијални бесцарински третман за више од 4.650 производа, листа производа се анализира и мења два пута годишње уз учешће америчких произвођача. Комплетна листа производа укључених у ОСП програм може се наћи на веб страници Хармонизоване царинске листе САД (Harmonized Tariff Schedule of the United States - HTSUS) http://www.usitc.gov/tata/hts/ 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински споразум потписани су 29. априла 2008. године у Бриселу, а ратификовала их је Народна скупштина Републике Србије 9. септембра 2008. године. Од 1. фебруара 2009. Србија једнострано примењује Прелазни трговински споразум, годину дана пре него што је његова примена одобрена и у ЕУ. Он садржи углавном трговинске одредбе ССП-а. Почетак ратификације одобрен је у јуну 2010. године, а Европски парламент 19. јануара 2011. ратификује ССП. Међутим, Споразум ступа на снагу тек када га ратификују све земље чланице које достављају свој ратификациони инструмент Савету министара Европске уније, што је до сада учинило 24 од 27 чланица ЕУ, а у међувремену се примењује Прелазни трговински споразум. ССП-ом се ствара зона слободне трговине између Србије и ЕУ у прелазном периоду од шест година. Обавеза Србије се састоји у постепеном укидању царина. 

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini#

За све додатне информације можете посетити интернет адресе:

Министарство финансија Управа царина  
http://www.upravacarina.rs/

Развојне агенције Србије
http://ras.gov.rs/sr