Дозволе за грађење

Захтев се подноси Градској управи за урбанизам и грађевинске послове путем писарнице – Радничка број 2. Уз захтев је потребно приложити: Доказ о уплати прописаних такси: РАТ у...
Опширније