Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта, односно његовог дела

Све информације доступне су на следећем линку:

http://www.euprava.novisad.rs/sr/administrativne-procedure-single-page/95