Капиталне инвестиције

ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ ОД УЛИЦЕ СИМЕ МАТАВУЉА У НОВОМ САДУ ДО ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ У ФУТОГУ
Бициклистичка стаза Нови Сад – Бегеч припада једном од три коридора који пролазе кроз Србију, коридору EuroVelo 6, од Антлантика до Црног мора - пројекат Европске бициклистичке...
Опширније
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ
Град Нови Сад (Концедент) и „Јавне гараже“ д.о.о. Нови Сад (Концесионар), дана 04.09.2020. године потписали су Уговор о Концесији за изградњу четири јавне гараже у Новом Саду – 3...
Опширније
РАДНА ЗОНА СЕВЕР 4
Радна зона север IV је површински највећа индустријска зона у граду. Налази се на североисточној периферији Новог Сада, у близини градских четврти Шангај, Мали Београд, Мишин...
Опширније

Pages