ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ ОД УЛИЦЕ СИМЕ МАТАВУЉА У НОВОМ САДУ ДО ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ У ФУТОГУ

ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ ОД УЛИЦЕ СИМЕ МАТАВУЉА У НОВОМ САДУ ДО ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ У ФУТОГУ

Бициклистичка стаза Нови Сад – Бегеч припада једном од три коридора који пролазе кроз Србију, коридору EuroVelo 6, од Антлантика до Црног мора - пројекат Европске бициклистичке федерације, којим се развија 14 међународних бициклистичких коридора у мрежу која покрива читав европски континент.

У протеклом периоду завршени су радови на изградњи прве две фазе бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, како следи:

  • Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 1. фаза (l=1.727 m)

Вредност радова је износила око 24,5 милиона динара.

  • Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 2. фаза (l=4.548 m)

Вредност радова је износила око 71,8 милиона динара.

Током окотобра месеца 2022. године, уговорена је изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 3. Фаза, од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу (l=10.573 m) у износу од 170,6 милиона динара, уз суфинансирање Управе за Капитална улагања АПВ, у износу од 85 милиона динара.

Предмет уговора је изградња бициклистичке стазе на деоници од улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу, у укупној дужини од 10,5км. Радови теку у складу са планираном динамиком, а завршетак радова по Уговору планиран је 05.07.2023. године.