Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju 2020. godine obavljala su ukupno 10.342 privredna društva, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 88,5% svih društava i mala sa 9,8%, dok je znatno manji broj srednjih 1,3% i velikih privrednih društava svega 0,4% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 19.237. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2020. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

270

Rudarstvo

28

Prerađivačka industrija

1.259

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

45

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

69

Građevinarstvo

1.098

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.327

Saobraćaj i skladištenje

681

Usluge smeštaja i ishrane

401

Informisanje i komunikacije

852

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

96

Poslovanje nekretninama

158

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.341

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

418

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

122

Zdravstvena i socijalna zaštita

16

Umetnost; zabava i rekreacija

64

Ostale uslužne delatnosti

95

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.342

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2020. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

89

Prerađivačka industrija

2.157

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

3

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

23

Građevinarstvo

1.637

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.652

Saobraćaj i skladištenje

1.966

Usluge smeštaja i ishrane

1.567

Informisanje i komunikacije

2.084

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

113

Poslovanje nekretninama

120

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

3.020

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

864

Obrazovanje

313

Zdravstvena i socijalna zaštita

513

Umetnost; zabava i rekreacija

331

Ostale uslužne delatnosti

1.785

Ukupno

19.237

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 19 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpsrbija.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-zivot.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/