Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju 2017. godine obavljalo je ukupno 11.265 privrednih društava, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 89,8% svih društava i mala sa 8,9%, dok je znatno manji broj srednjih 1,0% i velikih privrednih društava svega 0,3% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 17.092. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2017. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

263

Rudarstvo

34

Prerađivačka industrija

1.450

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

50

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

84

Građevinarstvo

1.046

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

4.249

Saobraćaj i skladištenje

696

Usluge smeštaja i ishrane

407

Informisanje i komunikacije

665

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

94

Poslovanje nekretninama

120

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.349

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

460

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

99

Zdravstvena i socijalna zaštita

11

Umetnost; zabava i rekreacija

80

Ostale uslužne delatnosti

105

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

2

Ukupno

11.265

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2017. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

85

Prerađivačka industrija

1.958

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

1

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

22

Građevinarstvo

1.184

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.728

Saobraćaj i skladištenje

2.007

Usluge smeštaja i ishrane

1.521

Informisanje i komunikacije

1.617

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

127

Poslovanje nekretninama

95

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

2.360

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

814

Obrazovanje

255

Zdravstvena i socijalna zaštita

469

Umetnost; zabava i rekreacija

241

Ostale uslužne delatnosti

1.608

Ukupno

17.092

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluju 24 banke. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA A.D. BEOGRAD

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

www.piraeusbank.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD

www.telenorbanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

VTB BANKA A.D. BEOGRAD

www.vtbbanka.rs

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/