Lokacije u privatnom vlasništvu

Naziv lokacije: Salaš Vlasnik/Prepis lista nepokretnosti: Kerac Eva/ PLN: 952-1/2012-4257 Tačna adresa lokacije: Salaš 106 Broj parcele: 3003/1, 3004/4 i 3004/16 Površina parcele...
Opširnije