Fiskalna klima

Porezi

Fiskalnu klimu u Republici Srbiji karakterišu niske poreske stope. Porez na dobit preduzeća iznosi 15% i među najnižima je u regionu, a porez na dodatu vrednost u Srbiji iznosi od 10 do 20%.

Poreske stope

Porez na dodatu vrednost

posebna stopa

10%

opšta stopa

20%

Doprinosi za socijalno osigurenje

penzijsko i invalidsko osiguranje

26%

zdravstveno osiguranje

10.3%

osiguranje za slučaj nezaposlenosti

1.5%

Za pravna lica

Porez na dobit preduzeća

15% 

Porez na dividende, udele u dobiti, autorske naknade,

kamate i kapitalni dobitak

20%

Za fizička lica

Prihodi od poljoprivrede i šumarstva, i prihodi od  samostalne delatnosti;

 

Prihodi od kapitala, kapitalni dobitak i prihodi od osiguranja lica

10%

 

15%

Zarade

10%

Autorska prava, nepokretnosti, dobici od igara na sreću

i ostale vrste prihoda

20%

Godišnji porez na dohodak

10% i 15%

 

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreske uprave:

http://www.poreskauprava.gov.rs/