Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2019. godina

Zaposleni u pravnim licima

125.869

Preduzetnici i zaposleni kod njih

25.651

Registrovani individualni poljoprivrednici

711

Ukupno

152.231

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2019. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.338

Rudarstvo

1.234

Prerađivačka industrija

22.264

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

1.753

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

2.189

Građevinarstvo

8.476

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

26.833

Saobraćaj i skladištenje

8.609

Usluge smeštaja i ishrane

6.636

Informisanje i komunikacije

9.523

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

4.392

Poslovanje nekretninama

709

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

10.751

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

7.181

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

8.198

Obrazovanje

11.146

Zdravstvena i socijalna zaštita

13.246

Umetnost, zabava i rekreacija

3.439

Ostale uslužne delatnosti

3.603

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-decembar 2019. godine iznosila je 75.814,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 54.919,00 dinara.  

Ukupan broj nezaposlenih na kraju 2019. godine iznosio je 13.932, a stopa nezaposlenosti je bila 8,9%.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.12.2019. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

2.186

467

2.056

4.432

103

1.136

3.487

43

22

13.932

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.12.2019. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

161

640

1.731

1.620

1.748

1.681

1.550

4.801

13.932

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2019/2020. godini je 48.701.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/#

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNjE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2019/2020 godine, pohađa 15.544 učenik.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2019/2020 godine, pohađa 31.077 učenika.

 

STANjE NA TRŽIŠTU RADA NA TERITORIJI GRADA

(IZVOD IZ AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU, ceo dokument u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2020, 3/2020 i 11/2020)

Ukupan broj nezaposlenih lica na teritoriji Grada na dan 31.oktobra 2019. godine je bio 12.289. lica. Na osnovu analize ključnih segmenata nezaposlenosti za Filijalu Novi Sad u periodu posmatranja oktobar 2018. godine/oktobar 2019. godine za Grad Novi Sad, broj nezaposlenih lica je smanjen za 15,57%.

Deficitarna zanimanja su: diplomirani informatičari, posebno programeri, zavarivači, mesari, frizeri, ovlašćene računovođe, diplomirani farmaceuti sa položenim stručnim ispitom, armirači, tesari, diplomirani defektolozi, socijalni radnici i geodetski inženjeri, lekari specijalisti, mašinski i elektroinženjeri, profesori matematike i fizike.

Suficitarna zanimanja su: pravni, poljoprivredni i ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, diplomirani pravnici, diplomirani turizmolozi, turistički tehničari, zanimanja iz oblasti kulture, hemijski tehničari, profesori srpskog jezika i književnosti, profesori razredne nastave.

Na teritoriji Grada evidentirano je najviše lica sa četvrtim stepenom stručne spreme 3.897, sa sedmim stepenom stručne spreme 3.171 i sa prvim stepenom obrazovanja 1.823 lica. Broj lica na evidenciji koja čekaju posao duže od 24 meseca je 5.614 lica, što je 45,68% od ukupnog broja evidentiranih za Grad.

Analiza trendova tržišta rada ukazuje na neophodnost intenziviranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja kategorija teže zapošljivih lica, a posebno mladih, starijih i viškova zaposlenih, Roma kao i osoba sa invaliditetom.

Rešavanje viška zaposlenih realizuje se u okviru predviđanja očekivanog viška zaposlenih na tržištu rada, predlaganju mera za rešavanje viškova zaposlenih u postupku izrade Programa za rešavanje viška zaposlenih, informisanja lica koja su proglašena za višak, o njihovom radnopravnom položaju, kao i pravima koja mogu da ostvare na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i mogućnostima za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.

Dodatne obuke i obrazovanje - uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke, nezaposlena lica dobijaju priliku da steknu nova znanja i tako povećaju svoje mogućnosti u pronalaženju posla. Kako postoji veliko interesovanje nezaposlenih lica, a sredstva značajno nedostaju, dodatne obuke bi bile veoma korisne za nezaposlena lica i za poslodavce koji traže savremenija znanja.

Cilj politike zapošljavanja Grada je uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mesta, podršku razvoju preduzetništva i podsticanju zapošljavanja mladih. Pored Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Grada poslove vezane za zapošljavanje obavlja i Gradska uprava za privredu.

U skladu sa Zakonom, a na predlog Saveta za zapošljavanje, Gradonačelnik je doneo Programe aktivne politike zapošljavanja Grada Novog Sada za 2007, 2008. i 2009. godinu, a za 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu Akcione planove zapošljavanja. U periodu od 2010. do 2019. godine Grad je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja izdvojio ukupno 1.190.575.900,00 dinara i to za zapošljavanje 3.364 lica i za obuku 2.351 lica. Od toga je u 2018. godini zaposleno 459 lica (od toga broja 120 lica je bilo na stručnoj praksi).

*Podaci su preuzeti iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2020. godinu (ceo dokument možete preuzeti na linku: https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2020/08/Akcioni-plan-zapo%... ili u „Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2020, 3/2020 i 11/2020)