Е-uprava („E-Government“)

Grad Novi Sad je putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa JKP „Informatika“ Novi Sad kao partnerom, aplicirao u okviru programa „Exchange 3“ sa projektom koji nosi naziv „E-Government“ (E-uprava). Program je raspisan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a finansira se iz sredstva „IPA“ fondova Evropske unije, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 212.710,68 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Projekat je sastavni deo projekta Automatizacije poslovnog procesa, iz Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada. Informaciono - komunikacione tehnologije (IKT) za lokalnu samoupravu predstavljaju šansu da se približi građanima i da uveća i kvantitet i kvalitet svojih usluga, da poveća efikasnost i smanji troškove u javnom sektoru, stimuliše uvođenje novih i poboljšanje postojećih servisa. Cilj projekta je da se definišu i realizuju neophodnih preduslova za uspostavljanju E-uprave, utvrde i kreiraju prioritetne elektronske usluge i iste stave na raspolaganje građanima i pravnim licima kroz portal i šalter za prijem elektronske dokumentacije. Uvođenjem E-uprava omogućava se svim korisnicima (građanima, privrednim subjektima, organizacijama i dr.) da poslove pred organima lokalne samouprave završavaju jednostavnije, brže i jeftinije. Građanima će biti omogućeno da usluge za koje je to pogodno koriste posredstvom Interneta i svog ličnog računara, drugog kućnog ili mobilnog uređaja.