EUKI poziv za projektne ideje

Rok: 
12. mart 2024. godine
Institucija: 
Savezno ministarstvo za ekonomske poslove i klimatsku akciju (Nemačka)

Finansiraće se odabrani projekti koji promovišu prekograničnu klimatsku akciju u Evropi. Po projektu će biti dodeljeno između 120.000 i 1.000.000 EUR. Projektne ideje moraju da budu poslate do 12. marta 2024. u 15 časova, a nakon toga će od privremeno odabranih projekata biće zatraženo da podnesu kompletan predlog projekta.

Mogu da učestvuju nevladine organizacije, regionalne ili lokalne vlasti, neprofitna preduzeća, univerziteti i druge obrazovne institucije.

Opširnije