Grant za projekte zaštite, očuvanja i restauraciju kulturnih dobara van Japana

Rok: 
30. novembar 2023. godine
Institucija: 
Sumitomo fondacija

Prihvatljivi projekti za prijavu:
(1) Projekti za zaštitu, očuvanje i restauraciju kulturnih dobara van Japana, koja su opipljiva, stara i umetnički ili akademski vredna i treba da se predaju budućim generacijama.
(2) Preliminarna istraživanja povezana sa projektima pomenutim u (1).

Podnosilac prijave je vlasnik ili upravljač kulturnih dobara ili istraživač(i) koji će vršiti preliminarna istraživanja.

Trajanje projekta: jedna godina (od marta 2024. do marta 2025.). Ukupan budžet za grantove iznosi 35 miliona jena, a oko 15 projekata će biti odabrano.

Opširnije