Javni konkurs za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2023. godini

Rok: 
27. oktobar 2023. godine
Institucija: 
Zavod za ravnopravnost polova

Cilj javnog konkursa je da obezbedi podršku onim lokalnim samoupravama koje imaju pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti da naprave i strateški okvir za njegovu primenu i donesu Lokalne akcione planove, ali i da pruži podršku onim lokalnim samoupravama koje nemaju uređene dokumente iz oblasti rodne ravnopravnosti da donesu pravne akte i naprave strateški okvir za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine sa uspostavljenim telom za rodnu ravnopravnost, a prednost će imati one koje imaju uspostavljena sva tela za rodnu ravnopravnost. Ukoliko lokalna samouprava ima izrađen LAP za period do 2023. godine. Može da aplicira po oba osnova – i za realizaciju aktivnosti iz postojećeg LAP-a i za izradu novog LAP-a.

Opširnije