Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2024. godini

Rok: 
do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu, a najkasnije do 15. decembra 2024. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo

Predmet konkursa su hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Opširnije