Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Rok: 
do utroška sredstava
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Opredeljena sredstva namenjena su za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj, unapređenje i modernizaciju lokalne poslovne i društvene infrastrukture.

Pravo učešća na Pozivu imaju jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine. Podnosilac prijave može aplicirati sa više prijava.

Opširnije