Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Rok: 
4. mart 2024. godine
Institucija: 
SKGO

Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma.

Iznos pojedinačnog granta (donacije):

-    Za Partiju 1- Socijalna zaštita: minimalno: 40.000 evra, maksimalno: 100.000 evra
-    Za Partiju 2 - Inkluzija Roma: minimalno: 40.000 evra, maksimalno: 60.000 evra.

Podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant:

1. Za Partiju 1 – jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, opština ili grad, koja nije već podržana kroz opštinski paket podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnog sistema socijalne zaštite, koji se sprovodi u okviru Programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“,
2. Za Partiju 2 - lokalna samouprava u Republici Srbiji, opština ili grad ili gradska opština.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom, osim za Partiju 1 - standardizovane usluge socijalne zaštite.

Ko-aplikanti:

Za Partiju 1, obavezni ko-aplikant:
-    Za međusektorske usluge socijalne zaštite – institucije neophodne za pružanje usluga/e socijalne zaštite (obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove itd.) koje će biti razvijene/unapređene u okviru projekta;
-    Za međuopštinske usluge socijalne zaštite – najmanje jedna jedinica lokalne samouprave – opština ili grad.

Za Partiju 2, obavezni ko-aplikant:
-    Organizacija civilnog društva koja deluje na teritoriji obuhvaćenoj projektom i u sektorima relevantnim za ovu Partiju, osnovana u Republici Srbiji najmanje dve godine pre objavljivanja Poziva.

Opširnije