Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaЗахтев за информацију
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-46
Важење: /
Сврха: Добијање потребних информација
Рок: /