KONKURS NAMENJEN MLADIM PREDUZETNICIMA

Rok: 
20. мај 2012.
Institucija: 
СМарт колектив

SMart kolektiv, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije objavio je Konkurs za mlade preduzetnike kojima je potrebno osnaživanje u vidu mentorske podrške iskusnih biznis menadžera i specijalizovanih obuka iz različitih oblasti poslovanja.

 

Konkurs, u okviru programa “Biznis mladih Srbije”, namenjen je mladim preduzetnicima i preduzetnicama do 35 godina, koji su registrovali preduzeće ili preduzetničku radnju.

 

„Biznis mladih Srbije“ je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da putem razvoja preduzetništva i radnih praksi pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

 

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama Eneka Niš, Sunce Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

 

Zainteresovani preduzetnici i preduzetnice mogu da se prijave za učestvovanje na konkursu do 20. maja 2012. godine.

 

Konkurs je objavljen na internet prezentaciji SMart kolektiva http://www.smartkolektiv.org.