KONKURS ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE NOVE OPREME MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA I ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA

Rok: 
до искоришћења гарантног потенцијала
Institucija: 
Гаранцијски фонд АП Војводине

 

Garancijski fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Garantni potencijal 200.000.000,00 dinara.

 

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za razvojne projekte, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, i podrške kreiranju novih radnih mesta.

 

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

- proizvodnja i prerada,

- turizam,

- proizvodne usluge.

 

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

 

Tekst Konkursa je objavljen na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine: www.garfondapv.org.rs.