Konkursi Grada Novog Sada

Rok: 
Rokovi su različiti za svaki konkurs
Institucija: 
Grad Novi Sad

Grad Novi Sad u toku godine objavljuje konkurse za finansiranje projekata i programa iz više oblasti.

Opširnije