„MUSEUM PASS“

Muzej Grada Novog Sada je u partnerstvu sa Evroregijom Dunav-Kriš-Moriš-Tisa pripremio predlog projekta „Museum pass“. Cilj projekta je poboljšanje turističke ponude kroz razvijanje saradnje muzeja u regionu. Predviđeno je da aktivnosti na realizaciji projekta traju 18. meseci. Realizacija projekta u toku. Ukupna vrednost projekta je 214.190,00 eura, a vrednost donacije 182.061,50 eura.