Novi Sad za jednakost devojčica i devojaka romske nacionalnosti

Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu je u okviru programa podrške EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, kao aplikantu odobren projekat "Novi Sad za jednakost devojčica i devojaka romske nacionalnosti". Projekat predstavlјa doprinos unapređenju lokalnih međusektorskih mehanizama za socijalno uklјučivanje mladih romske nacionalnosti, naročito devojčica i devojaka, kroz saradnju lokalne samouprave, sistema obrazovanja, socijalne zaštite i organizacije civilnog društva.