OPREMANJE LOKALITETA ZA FABRIKU ČOKOLADE

13.07.2021.

Grad Novi Sad uložio je oko 342 miliona dinara za izgradnju infrastrukturnih objekata potrebnih za nesmetan rad i funkcionisanje fabrike čokolade „Barry Callebaut“.
Na lokalitetu istočno od puta M7 i južno od kaćke petlje izgrađena su dva kolska prilaza fabrici dužine 22m (svaki po 11m), pešačka staza u dužini od 545m, i biciklistička od 170m, kao i 62 parking mesta.
Zacevljena je atmosferska kanalizacija u dužini od 566m i obavljeni radovi na čišćenju i uređenju kanala u dužini od 421m, sa izradom zagata i izlivne građevine.
Izgrađena je kanalizacija u dužini od 3.800m, sa jednom crpnom stanicom, od lokaliteta istočno od Zrenjaninskog puta do ulice Bajči Žilinskog. Кomunalno je opremljena i priključena na sistem vodovoda i kanalizacije kompanija ''Barry Callebaut'', kao i 10 drugih privrednih subjekata koji se nalaze duž trase novoizgrađene mreže.

Izvor: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije