POPOS „Kusanone“ konkurs za 2024. godinu

Rok: 
29. februar 2024. godine
Institucija: 
Ambasada Japana u Republici Srbiji

Konkurs je osmišljen da zadovolji osnovne i urgentne potrebe stanovništva. Ne postoje posebni uslovi i zahtevi u vezi predmeta finansiranja osim da program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala, potrošne robe, operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija, kao i da se mogu nabaviti samo specijalizovana a ne standardna putnička ili teretna vozila.

Neki primeri finansiranih projekata su: rekonstrukcija škola i vrtića, medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, vozila za prevoz lica sa posebnim potrema itd.

Potencijalni korisnici donacije su: zdravstvene ustanove, škole i vrtići, ustanove socijalne zaštite, javna komunalna preduzeća, nevladine organizacije, lokalni organi vlasti itd.

Maksimalan budžet za pojedinačan projekat iznosi 20 miliona japanskih jena.

Opširnije