Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini

Rok: 
30. septembar 2020. godine
Institucija: 
Ambasada Republike Češke u Beogradu

Ambasada Republike Češke u Beogradu je objavila poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti su komplementarni projektima koje implementira Češka razvojna agencija, te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni u sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Opširnije