Poziv za predloge projekata za mreže gradova

Rok: 
18. april 2024. godine
Institucija: 
Evropska unija

U javnom pozivu u okviru EU pograma „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ (eng. CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Program) mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave.

Javni poziv se odnosi na poglavlje „Uključenost i građansko učešće“ programa CERV, a tiče se „Mreže gradova“ sa sledećim očekivanim rezultatima:
-    Gradovi i opštine razvijaju projekte većeg obima sa ciljem povećanja njihovog uticaja i održivosti;
-    Razvijanje tematskih projekata i projekata koji se odnose na politike;
-    Povećanje građanskog angažovanja u zajednici i aktivno uključivanje građana u demokratski život Unije;
-    Uspostvaljanje trajnih veza sa partnerskim organizacijama;
-    Podignuta svest o prednostima različitosti i borbi protiv diskriminacije i rasizma;
-    Povećanje i podsticanje međusobnog razumevanja i prihvatanja evropskih manjina, kao što su Romi;
-    Bolje informisanje o pravima koja pripadaju građanima Evropske unije i njihova bolja primena u državama članicama.

„Mreže gradova“ gradovima i opštinama daju mogućnost da prodube i intenziviraju svoju saradnju i razmenu iskustava, razviju održive mreže i predstave svoju dugoročnu viziju budućnosti evropskih integracija. Projekti mogu biti zasnovani na rezultatima konsultacija sa građanima i debatama o konkretnim načinima za ostvaranje veće demokratije u EU, da podstaknu građane, naročito mlade, da se ponovo angažuju u EU, i pomognu im da razviju jači osećaj vlasništva nad projektom kakav je Evropska unija.

Opširnije