Prekogranična regionalna mreža kreativnog poslovanja – CB NET

U okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Prekogranična regionalna mreža kreativnog poslovanja – CB NET“. Vodeći partner je Preduzetnički inkubator BIOS Osijek, a ostali partneri na projektu su Poslovni inkubator Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Osijek. Cilј projekta je povećanje kompetencija regiona jačanjem saradnje između institucija koje pružaju podršku biznisima, klastera, edukativnih i istraživačkih centara i preduzetnika. Fokus projekta je na edukovanju mladih u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i kreativne ekonomije, s posebnim osvrtom na gejming industriju, gde u regionu prednjači Novi Sad. Ukupna vrednost projekta iznosi 377.992,71 evra. Planirano vreme za realizaciju projekta je 24 meseca.