TRIBUTE projekat ušao u poslednju fazu

22.03.2023.

TRIBUTE projekat je ušao u poslednju fazu trajanja projekta a aktivnosti se preduzimaju bez poteškoća i u skladu sa planom rada. Peti po redu sastanak Upravnog odbora i treći po redu sastanak Transnacionalne mreže stejkholdera (TMS) su održani 7. i 8. februara 2023. godine u prisustvu ADRION JS zvaničnika. WP delegati su prezentovali preliminarne rezultate Živih laboratorija (WP T1) i stanje implementacije pilot projekata (WP T2) koji treba da se okončaju do kraja maja 2023. godine.

 

Trajanje projekta je produženo do septembra 2023. godine kako bi se omogućilo partnerima na projektu da temeljno rade na Akcionom planu i na prenosivosti pilot projekata na druge gradove u Jadransko-jonskoj regiji. O tome će biti raspravljano na onlajn tehničkom sastanku 5. maja.

Četvrti sastanak TRIBUTE mreža transnacionalnih stejkholdera će se održati u Sarajevu 24. maja u okviru 8. po redu EUSAIR foruma. Ovo će biti izuzetna prilika da se proširi mreža stejkholdera i da se sa širom publikom podeli preliminarna struktura TRIBUTE strategije za inovaciju i održivost mobilnosti u Jadransko-jonskim gradovima.

 

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili Programskih tela ADRION-a.