UNAPREĐIVANJE TURISTIČKE PONUDE NOVOG SADA - OŽIVLJAVANJE OBALE DUNAVA

S ciljem da unapredi turističku ponudu Novog Sada, Grad je, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a u saradnji sa USAID-ovim programom MEGA, pokrenuo projekat Oživljavanje obale Dunava. Za realizaciju projekta 'Oživljavanje obale Dunava' Grad Novi Sad je obezbedio donaciju USAID-a u iznosu od 90.000 američkih dolara.
Projekat podrazumeva postavljanje tabli za obeležavanje objekata od kulturno istorijskog značaja, postavljanje info panoa, turističke signalizacije i staklenih totema za prostorno obeležavanje kulturno istorijskih celina, kao što su staro jezgro grada i Petrovaradinska tvrđava, kao i izgradnju Informativnog centra i suvenirnice (sa bankomatom) na obali Dunava. Projekat je realizovan na osnovu elaborata izrađenih od strane nadležnih institucija JP “Zavod za igradnju Grada” i Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prikupljenih saglasnosti.
Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje Informativnog centra i suvenirnice raspisan je krajem 2009. godine i na osnovu izabranog rešenja JP ZIG je pripremio tendersku dokumentaciju, a USAID je raspisao tender za izvođača radova koji je trajao do 17. marta 2010. godine. Nakon rekonstrukcije Keja Informativni centar i suvenirnica je postavljena, a biće otvorena u dogovoru sa Turističkom organizacijom Grada Novog Sada u zavisnosti od sezone plovidbe turističkih brodova Dunavom.