Upravlјanje javnom imovinom

U okviru programa EXCHANGE 4 Gradu Novom Sadu, putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, je odobren projekat “Upravlјanje javnom imovinom“. Partneri na projektu su JKP Informatika Novi Sad i Opština Apatin, u saradnji sa Gradskom upravom za urbanizam i stambene poslove. Projekat “Upravlјanje javnom imovinom“ podrazumeva podizanje stručnih kapaciteta u oblastima upisa prava javne svojine i upravlјanja, nabavku Aj-ti opreme i softverske aplikacije za evidentiranje imovine, izradu Studije o primeni metodologije popisa i upravlјanja imovinom za potrebe Grada Novog Sada i organizaciju popisa stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora i garaža u Novom Sadu. Ukupna vrednost projekta je 147.267,43 evra, a vrednost donacije je 112.320,87 evra. Trajanje projekta je 12 meseci, a realizacija je počela 03. februara 2014. godine.