„Zajedničko stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu“

Gradu Novom Sadu, kao nosiocu projekta je u partnerstvu sa Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása iz Kišteleka, prihvaćen projekat „Zajedničko stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu“ u okviru IPA prekograničnog programa Srbija – Mađarska. Opšti cilј projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u regionu kroz stvaranje mogućnosti za zajednički ekonomski rast. Pomenuti projekat će doprineti obezbeđenju sinergije i saradnje u prekograničnom regionu privrede, obezbeđivanjem bolјeg fizičkog okruženja i prenosa znanja. Osnovna aktivnost projekta je izrada Glavnog projekta za centar za Mala i srednja preduzeća (sektor industrije, zanatstva i usluga) - prema Planu detalјne regulacije u postojećoj radnoj zoni "Rimski šančevi", multifunkcionalnoj hali od 5.000 m2. Početak realizacije projekta je 15.01.2013. godine, a planirani završetak sprovođenja projekta je 14.11.2013. godine. Ukupna vrednost projekta iznosi 114.196 evra, od čega vrednost projekta koji se odnosi na Grada Novog Sada iznosi 65.136 evra.