Drugi poziv – Paketi podrške gradovima i opštinama

Rok: 
25. januar 2024. godine
Institucija: 
SKGO

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona, poziva gradove i opštine da se prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: Zaštita životne sredine, Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, Smanjenje rizika od katastrofa i Rodna ravnopravnost.

Paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima.

Paketi podrške ne predviđaju bilo kakvu finansijsku podršku izabranim lokalnim samoupravama.

Opširnije