Други позив – Пакети подршке градовима и општинама

Рок: 
25. јануар 2024. године
Институција: 
SKGO

Стална конференција градова и општина, у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“ који финансира Влада Шведске и реализује СКГО уз стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона, позива градове и општине да се пријаве за пакете подршке у једној од четири понуђене тематске области: Заштита животне средине, Локални економски развој – женско предузетништво, Смањење ризика од катастрофа и Родна равноправност.

Пакет подршке представља скуп активности прилагођен локалним потребама и креиран тако да помогне изабраним локалним самоуправама у решавању конкретног проблема или остварењу одређеног циља. Ови пакети ће помоћи локалним властима у подизању нивоа ефикасности рада, унапређењу капацитета и пружању услуга на иновативан, ефикасан и одржив начин, у складу са ЕУ стандардима.

Пакети подршке не предвиђају било какву финансијску подршку изабраним локалним самоуправама.

Опширније