Investicije

Slobodne lokacije

Novi Sad ima slobodne lokacije različitih namena. Lokacije se prodaju putem javne aukcije. Listu slobodnih lokacija sa opisom možete pogledati u nastavku

Opširnije
Slobodna zona

Slobodna zona Novi Sad, jedna od 4 na teritoriji Reublike Srbije, pruža mogućnost obavljanja proizvodne i uslužne delatnosti bez plaćanja carinskih i poreskih dažbina i uz druge prednosti garantovane Zakonom o slobodnim zonama.

Opširnije