Инвестиције

Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку

Опширније

Слободна зона Нови Сад, једна од 4 на територији Реублике Србије, пружа могућност обављања производне и услужне делатности без плаћања царинских и пореских дажбина и уз друге предности гарантоване Законом о слободним зонама.

Опширније