Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini

Rok: 
1. novembar 2023. godine
Institucija: 
Zavod za ravnopravnost polova

Sredstva opredeljena javnim konkursom namenjena su za finansijsku podršku preduzetnicama kao i mikro i malim privrednim društvima koja su registrovana u APR-u, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni deo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 51% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Opširnije