Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години

Рок: 
1. новембар 2023. године
Институција: 
Завод за равноправност полова

Средства опредељена јавним конкурсом намењена су за финансијску подршку предузетницама као и микро и малим привредним друштвима која су регистрована у АПР-у, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, минимални део који мора бити у власништву једне или више жена је 51% и један од законских заступника мора бити жена.

Опширније