Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji APV

Rok: 
16. novembar 2023. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje.

Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Opširnije