Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АПВ

Рок: 
16. новембар 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претрпеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља и који је саставни део индвидуалног плана интегрисаних услуга за заустављање насиља над женама у партнерским и породичним односима Центара за социјални рад на територији АП Војводине, кроз запошљавање.

Подносилац захтева, у смислу овог Конкурса, је предузетник или привредно друштво са седиштем на територији АП Војводине.

Опширније