Javni poziv malim i srednjim preduzećima za učešće u sprovođenju 10 besplatnih energetskih pregleda

Rok: 
20. septembar 2021. godine
Institucija: 
Konzorcijum koji sprovodi DAI-Human Dynamics

Cilj javnog poziva je sprovođenje deset energetskih pregleda u malim i srednjim preduzećima da bi se promovisala korist, budući da se implementacijom energetskih pregleda dobijaju informacije o potencijalima za unapređenje energetske efikasnosti, kao i o vrstama mera koje kao krajnji rezultat imaju uštedu energije.

Pravo na učešće u ovom javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu, koja su osnovana u Republici Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije i koja su poslovala u kontinuitetu najmanje pet poslednjih godina i koja su bila profitabilna u prethodnoj fiskalnoj godini.

Opširnije