Јавни позив малим и средњим предузећима за учешће у спровођењу 10 бесплатних енергетских прегледа

Рок: 
20. септембар 2021. године
Институција: 
Конзорцијум који спроводи DAI-Human Dynamics

Циљ јавног позива је спровођење десет енергетских прегледа у малим и средњим предузећима да би се промовисала корист, будући да се имплементацијом енергетских прегледа добијају информације о потенцијалима за унапређење енергетске ефикасности, као и о врстама мера које као крајњи резултат имају уштеду енергије.

Право на учешће у овом јавном позиву имају мала и средња предузећа у већинском приватном власништву, која су основана у Републици Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије и која су пословала у континуитету најмање пет последњих година и која су била профитабилна у претходној фискалној години.

Опширније